به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم، سی و نهمین جلسه شورای هم اندیشی روسای مراکز علمی کاربردی استان قم با حضور دکتر محمد حسن نادری رئیس واحد استانی قم برگزار شد.

این جلسه هم اندیشی با موضوع بررسی انتخاب مراکز معین و جایگزین مراکز علمی کاربردی مشمول مصوبه شورای عالی اداری برگزار شد که در این جلسه روسای مراکز به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات خود پرداختند.

دکتر محمد حسن نادری در این جلسه با بیان گزارشی از اقدامات صورت گرفته، انتقال سوابق آموزشی و مدارک موجود در مراکز مشمول مصوبه شورای اداری به مراکز معین را از اهم اقدامات فرآیند تعطیلی مرکز دولتی دانستند و به ارائه برنامه های دانشگاه در این خصوص پرداختند.

رئیس واحد استانی قم با اشاره به اقدامات صرت گرفته در خصوص تاسیس مراکز علمی کاربردی در بخش خصوصی، از افزایش تقاضای بخش خصوصی برای تاسیس مراکز آموزشی در محیط کار خبر دادند.

نوشتن دیدگاه

تاریخچه

اطلاعات تماس

آدرس: قم ، 75 متری عمار یاسر، خیابان شهید قدوسی، مرکز علمی کاربردی دادگستری قم

تلفن: 02537765960

دورنگار: 0253778001

پیام کوتاه: 30001227001732

کدپستی: 3719158516

صندوق پستي: 1183-37195