اطلاعیه ها

مرکز علمی  کاربردی دادگستری قم

مراجع به آموزش

دانشجویان ذیل جهت دریافت معرفی نامه کارورزی برای گذراندن دوره کارورزی خود در دادگستری هرچه سریعتر به آموزش مرکز مراجعه کنند:

  • 97226023170056
  • 97226023170047

تاریخچه

اطلاعات تماس

آدرس: قم ، 75 متری عمار یاسر، خیابان شهید قدوسی، مرکز علمی کاربردی دادگستری قم

تلفن: 02537765960

دورنگار: 0253778001

پیام کوتاه: 30001227001732

کدپستی: 3719158516

صندوق پستي: 1183-37195