صفحه اصلي

اعلام نتايج آزمون کارداني ترمي دانشگاه جامع علمي کاربردي آبان سال 1390

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشوردر خصوص اعلام فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي درشته‌محل‌هاي متمركز و معرفي شدگان چند برابرظرفيت كدرشته محل‌هاي نيمه‌متمركز آزمون مقاطع كارداني پيوسته و ناپيوسته دوره‌هاي ترمي سال 1390 دانشگاه جامع علمي ـ‌كاربردي

 با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، با آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان عزيز، بدين‌وسيله نظر پذيرفته‌شدگان نهايي كدرشته محل‌هاي متمركز و همچنين معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت كدرشته محل‌هاي نيمه‌متمركز آزمون مقاطع كارداني پيوسته و ناپيوسته دوره‌هاي ترمي سال 1390 دانشگاه جامع علمي ـ‌كاربردي را به موارد زير معطوف مي‌دارد:

الف) بر اساس ضوابط مربوط به گزينش متمركز هر يك از رشته‌هاي تحصيلي گروه‌هاي آموزشي مختلف مقطع كارداني پيوسته و ناپيوسته علمي ـ كاربردي سال 1390 از بين داوطلباني كه حدنصاب نمره علمي لازم را احراز كرده‌اند، بر اساس اولويت كدرشته محل‌هاي انتخابي و ظرفيت‌هاي تخصيص داده شده به هر سهميه، گزينش انجام و فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان در هر كدرشته محل استخراج گرديده است.
كليه پذيرفته‌شدگان لازم است در يكي از روزهاي11/10/90 لغايت 15/10/90 با در دست داشتن مدارك به شرح بند ‹‹ب›› اين اطلاعيه و با توجه به كدرشته محل قبولي به نشاني تعيين شده در جدول شماره (74) دفترچه راهنماي آزمون مربوط مراجعه نمايند.
ب) مدارك لازم براي ثبت‌نام:
1- 6 قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري.
2- تصوير تمام صفحات شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت.
3- تصوير كارت ملي و اصل آن جهت مطابقت.
4- اصل ديپلم كامل متوسطه و يا گواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاي رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يك برگ تصوير آن.
5- اصل مدرك ديپلم متوسطه نظام جديد آموزش متوسطه و يا گواهي پايان دوره سه ساله نظام جديد با مهر و امضاي رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يك برگ تصوير آن براي ديپلمه‌هاي نظام جديد.
6- اصل فرم تأييديه معدل جهت فارغ‌التحصيلاني كه تاكنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صادر نشده است.
7- گواهي اشتغال به كار با امضا و مهر بالاترين مقام مسوول، آخرين فيش حقوقي و آخرين حكم كارگزيني يا قرارداد معتبر انجام كار (براي پذيرفته‌شدگان شاغل)
8- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه داوطلبان را با توجه به بند 3-2 مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 3 براي دوره‌هاي پيوسته و صفحه 39 براي دوره‌هاي ناپيوسته دفترچه راهنماي آزمون مذكور مشخص نمايد (براي برادران).
ج) ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان اتباع خارجي براساس مندرجات صفحات 2 و 38 دفترچه راهنماي آزمون دوره‌هاي مذكور صورت مي‌گيرد.
د) براساس ضوابط مربوط به گزينش رشته‌هاي نيمه‌متمركز براي رشته‌هايي كه نياز به اقداماتي نظير مصاحبه و يا آزمون عملي دارند، لازم است براي شركت در مراحل مذكور در يكي از روزهاي 11/10/90 لغايت15/10/90 با دردست داشتن اصل شناسنامه عكس‌دار و يا كارت شناسايي عكس‌دار معتبر، گواهي اشتغال به كار و ساير مدارك مورد نياز به مركز آموزشي ذيربط به نشاني تعيين شده در جدول شماره (74) دفترچه راهنماي آزمون مراجعه نمايند. بديهي است عدم مراجعه داوطلبان در روزهاي تعيين شده براي انجام مراحل نهايي گزينش به منزله انصراف قطعي از گزينش در رشته ذيربط تلقي خواهد شد.
تذكر: پذيرفته‌شدگان مراكز آموزش علمي ـ‌كاربردي مالك اشتر شاهين شهر و زرين شهر مي‌بايست به آدرس:
 شاهين شهر ـ انتهاي خيابان فردوسي دانشگاه صنعتي مالك اشتر مراجعه نمايند.
ضمناً به اطلاع معرفي شدگان رشته‌هاي نيمه‌متمركز مي‌رساند كه پس از اعلام نتيجه مراحل مصاحبه و يا آزمون عملي اين دسته از داوطلبان، گزينش نهايي انجام و فهرست اسامي قبول‌شدگان نهايي متعاقباً از طريق نشريه پيك سنجش و يا پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org منتشر خواهد شد.