نواقص پرونده هاي دانش آموختگان كارداني

با توجه به اطلاعيه هاي قبلي ، دانشجويان ذيل هر چه سريعتر با مراجعه به امور فارغ التحصيلان نسبت به تكميل پرونده خود اقدام نمايند. بدیهی است با وجود تراکم پرونده در این امور ، پرونده ها از تاریخ تکمیل در نوبت ارسال قرار می گیرند.

 

ثبت ترمي

حقوق قضايي پودماني

خدمات پودماني

خدمات ترمي

محمد اميرآبادي

ابراهيم باكمال

عليرضا پوربافراني

محمد جواد دژم

ليلا شاه زيد

يحيي بيكي حسن

سعيد محمدي كيا

حسن اميني

سيد اباذر لاجوردي

زهرا صبوري

علي بناوند

حسين شاهوند

ندا پاكدين

فاطمه محمد ميرزايي

محسن محمديان

مهدي شاه مرادي

فهيمه فضل زرندي

نيما نصري

الهام عابدی

مهديه زروندي

فاطمه خان چرلي

علي خبازيان

احمد میرزاجانی

مجيد بهرامي گائيني

مژگان صادقي

سيد علي ساجدي

امیر طاهری زاده

 

سيد محمد صابر كاظمي

عاطفه شاعلي

خدیجه میری

 

نيره عسگري

مليحه نوروزي

مجتبی اکبری فرد

 

زهرا سعادت خاتوني

زهرا کاظمی زاد

 

 

عبداله عبدالهي

سمیه جمشیدی

 

 

حسن قلاوند

 

 

 

فاطمه سادات مصطفوی