توزیع کارت ورود به جلسه امتحان از تاریخ 21/10/1390

دانشجویان محترم می توانند از تاریخ 21/10/1390 با مراجعه به واحد آموزش (سرکار خانم الهی فر و سرکار خانم مرتضی) در صورت نداشتن بدهی مالی و کامل بودن پرونده آموزشی نسبت به اخذ  کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.

لازم به ذکر است دانشجویان مهمان، تنها با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و یک قطعه عکس جهت درج در کارت ورود به جلسه می توانند نسبت به دریافت کارت اقدام نمایند.

اسامی دانشجویان محروم از امتحان به دلیل غیبت بیش از 3/16 جلسه درسی تا تاریخ 28/10/1390 از طریق این سایت و تابلوی اعلانات واحد آموزش  قابل رؤیت می باشد و از ورود ایشان به جلسه آزمون درس مذکور جلوگیری می شود.
همچنین از ورود دانشجویان بدون کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی، به جلسه آزمون خودداری می گردد.