اطلاعيه تغيير روز برگزاري آزمون

طبق دستور دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان قم برگزاری امتحان در روز 3شنبه مورخ 21/3/1392ممنوع می باشد، لذا به اطلاع دانشجویان محترم میرساند امتحانات روز 3شنبه مورخ 21/3/1392 به روز جمعه مورخ 17/3/1392 انتقال می یابد.