اسامی دانشجویان حذفی امتحانات نیمسال دوم 91-92 به دلیل غیبت بیش از 3/16

براي مشاهده اسامی دانشجویان حذفی امتحانات نیمسال دوم 91-92 به دلیل غیبت بیش از 3/16  به ادامه مطلب بروبد

 

تعداد غیبت

شماره صندلی

ساعت

تاریخ امتحان

نام استاد

نام درس

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

ردیف

7/14

10

16

11/3/92

خانم فرشادی پناه

دعاوی خانوادگی

علیرضا شکری

90226023220081

1

6/14

132

18

13/3/92

خانم فرشادی پناه

حقوق بین الملل عمومی 1

محمد فلاح اصل

90226023220038

2

12/15

137

18

13/3/92

خانم فرشادی پناه

حقوق بین الملل عمومی 1

سید فاضل موسوی کلکاسرایی

90226023220051

3

9/15

119

18

13/3/92

خانم فرشادی پناه

حقوق بین الملل عمومی1

سید مصطفی هاشمی سماغچه

90226023220054

4

9/15

22

18

13/3/92

خانم فرشادی پناه

اعتراض به آراء

علی رضا پوربافرانی

90126023230111

5

7/15

17

14

9/3/92

آقای کریمی

اجرای احکام مدنی

علی رضا پوربافرانی

90126023230111

6

7/14

166

16

13/3/92

آقای کریمی

آیین دادرسی مدنی2

سلامت سلمان زاده

90226023130108

7

6/14

173

16

13/3/92

آقای کریمی

آیین دادرسی مدنی2

صادق عباسی

90226023130109

8

7/14

179

16

13/3/92

آقای کریمی

آیین دادرسی مدنی2

مسعود صالحی

91126023130045

9

6/15

154

14

8/3/92

آقای کریمی

حقوق مدنی 1

محسن جندقی مطلق

90226023220125

10

7/15

150

14

8/3/92

آقای کریمی

حقوق مدنی 1

حسین صفا

90226023220143

11

7/15

3

14

7/3/92

آقای کریمی

کلیات دادرسی مدنی

سید محمدرضا اسلامی

90226023220056

12

6/15

4

14

7/3/92

آقای کریمی

کلیات دادرسی مدنی

رضا زمانی

90226023220077

13

5/15

33

14

7/3/92

آقای کریمی

کلیات دادرسی مدنی

علیرضا شکری

90226023220081

14

7/15

46

14

12/3/92

آقای کریمی

الزامات خارج از قرارداد

مهدی رنجبر

90126023230019

15

8/15

 

14

12/3/92

آقای کریمی

الزامات خارج از قرارداد

حدیثه شیخ حسنی

91126023230078

16

7/15

56

14

12/3/92

آقای کریمی

الزامات خارج از قرارداد

میثم حیدری

91126023230011

17

5/15

57

14

12/3/92

آقای کریمی

الزامات خارج از قرارداد

فرامرز       سلبعلیان پور

91126023230018

18

6/15

47

14

12/3/92

آقای کریمی

الزامات خارج از قرارداد

محمدتقی سیفی وامرزانی

91126023230022

19

7/15

58

14

12/3/92

آقای کریمی

الزامات خارج از قرارداد

فرزاد شهرستانی فرد

91126023230025

20

6/15

74

14

12/3/92

آقای کریمی

الزامات خارج از قرارداد

کاظم کاظمی افراکتی

91126023230031

21

5/15

61

14

12/3/92

آقای کریمی

الزامات خارج از قرارداد

سعید نوروزی

91126023230035

22

5/15

22

16

8/3/92

آقای کریمی

ادله اثبات دعوی

مهدی نقیب دوست

90226023130082

23

7/15

16

16

8/3/92

آقای کریمی

ادله اثبات دعوی

سلامت سلمان زاده

90226023130108

24

7/15

16

16

8/3/92

آقای کریمی

ادله اثبات دعوی

صادق عباسی

90226023130109

25

7/15

12

16

8/3/92

آقای کریمی

ادله اثبات دعوی

محمد ثارالهی فر

90226023130140

26

9/15

33

16

8/3/92

آقای کریمی

ادله اثبات دعوی

علی لشگری

90226041130062

27

13/16

97

16

7/3/92

آقای حسینی سیرت

حقوق مدنی7

نرگس قاسمی

892602332821

28

12/14

97

16

7/3/92

آقای حسینی سیرت

حقوق مدنی3

سیدفاضل موسوی کلکاسرایی

90226023220051

29

5/16

29

16

9/3/92

آقای حسینی سیرت

زبان تخصصی 2

محمد ثارالهی فر

90226023130140

30

5/16

73

14

13/3/92

آقای حسینی سیرت

حقوق تجارت 1

اسماعیل دوستی پورگوابری

91126023120017

31

9/16

69

14

13/3/92

آقای حسینی سیرت

حقوق تجارت 1

ابوالفضل قمری قوشه بلاغ

91126023120024

32

12/15

89

14

8/3/92

آقای آقاجانی

حقوق املاک 2

علی اوسط عزیزی

90226023220034

33

16/16

90

14

12/3/92

آقای قدرتی

اصول فقه1

سیدفاضل موسوی کلکاسرایی

90226023220051

34

8/16

77

14

12/3/92

آقای قدرتی

اصول فقه1

سید مصطفی هاشمی سماغچه

9022623220054

35

8/8

 

18

19/3/92

آقای روزخوش

کلیات حقوق ثبت

حسن نادریان

892602312142

36

11/14

142

18

20/3/92

آقای خادمی

اندیشه اسلامی 1

سیدفاضل موسوی کلکاسرایی

90226023220051

37

12/14

155

18

20/3/92

آقای خادمی

اندیشه اسلامی 1

سید مصطفی هاشمی سماغچه

9022623220054

38

12/15

154

16

21/3/92

آقای خادمی

اندیشه اسلامی 2

بهزاد سونی عباس آباد

91126023130039

39

12/15

136

16

21/3/92

آقای خادمی

اندیشه اسلامی 2

مسعود صالحی

91126023130045

40

11/14

 

16

12/3/92

آقای آقابابایی

فارسی

فهیمه بخشی سراجه

91126023120076

41

11/14

 

16

12/3/92

آقای آقابابایی

فارسی

نعیمه قنبری

91126023120059

42

11/14

 

16

12/3/92

آقای آقابابایی

فارسی

سکینه مرادی نسب

91126023120011

43

11/14

 

16

12/3/92

آقای آقابابایی

فارسی

فاطمه نیک فر

91126023120104

44

11/14

198

16

12/3/92

آقای آقابابایی

فارسی

کبری یوسفی

91126023120030

45

6/14

 

16

18/3/92

آقای حاتمی

قواعد فقه

حدیثه شیخ حسنی

91126023230078

46

8/14

147

16

12/3/92

آقای حاتمی

حقوق جزای اختصاصی1

صادق عباسی

90226023130109

47

7/14

171

16

12/3/92

آقای حاتمی

حقوق جزای اختصاصی1

هادی فقیه زاده

91126023130059

48

13/16

28

18

18/3/92

آقای مجتهدزاده

مراجع شبه قضایی

عباس قاسمی خوی

91126023130120

49

13/16

 

18

12/3/92

آقای لطیفی

کاربرد رایانه در دفاتر اسناد رسمی

سعید نگاهداری

90226023120040

50

7/16

119

14

16/3/92

آقای باقرمنش

امور حسبی

لیلی سبحانی

892602352274

51

7/14

 

14

20/3/92

آقای کاظمی

جامعه شناسی حقوقی

حدیثه شیخ حسنی

91126023230078

52

13/16

175

16

9/3/92

آقای یوسفوند

زبان تخصصی 1

صادق عباسی

90226023130109

53

8/16

179

16

9/3/92

آقای یوسفوند

زبان تخصصی 1

مسعود صالحی

91126023130045

54

8/14

64

18

9/3/92

آقای شیرمحمدی

حقوق جزای عمومی 2

سیدفاضل موسوی کلکاسرایی

90226023220051

55

8/14

48

18

9/3/92

آقای شیرمحمدی

حقوق جزای عمومی 2

سید مصطفی هاشمی سماغچه

90226023220054

56

11/14

 

18

9/3/92

آقای نظرنژاد

آیین دادرسی مدنی1

ابوالفضل قمری قوشه بلاغ

91126023120024

57

11/14

 

18

9/3/92

آقای نظرنژاد

آیین دادرسی مدنی1

محمدصادق متشکری

91126023120024

58

11/14

 

14

7/3/92

آقای نظرنژاد

حقوق مدنی2

ابوالفضل قمری قوشه بلاغ

91126023120024

59

11/14

 

14

7/3/92

آقای نظرنژاد

حقوق مدنی2

محمدصادق متشکری

91126023120024

60

6/15

 

16

20/3/92

آقای شمس الدین

حقوق بین الملل خصوصی2

نرگس قاسمی

892602332821

61

12/15

 

16

20/3/92

آقای شمس الدین

حقوق بین الملل خصوصی2

هادی فقیه زاده

91126023130059

62

9/15

 

14

21/3/92

آقای شمس الدین

حقوق اداری1

ابوالفضل قمری قوشه بلاغ

91126023120024

63

11/15

 

14

21/3/92

آقای شمس الدین

حقوق اداری1

محمدصادق متشکری

91126023120024

64

12/15

 

14

11/3/91

آقای شمس الدین

حقوق بین الملل خصوصی1

محمد سعید مظاهری فرد

892602351039

65

11/16

 

14

13/3/92

آقای حسینی سیرت

حقوق تجارت 1

مصطفی مدیری راد

91126023120099

66