تحويل كارت ورود به جلسه امتحان

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند از تاریخ 24/3/93 لغایت 26/3/93 از ساعت 13 ال 20 به مرکز علمی کاربردی دادگستری قم مراجعه کنند.

در صورت عدم مراجعه کلیه عواقب بر عهده دانشجو خواهد بود.