دريافت كارت ورود به جلسه

دانشجویانی که شهریه ترم جاری را به صورت کامل (15% حق ستاد و 85% سهم دانشگاه) پرداخت نموده اند از شنبه مورخ 94/03/09 لغایت سه شنبه 94/03/12 جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات به امور مالی مرکز مراجعه نمائید.