منشور اخلاقي و سازماني حراست مركزآموزش عالي علمي- كاربردي دادگستري استان قم

1- عمل به احکام و موازین دین مبین اسلام
2- رعایت قوانین و مقررات و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری ، قانون گرائی و تعمیم آن در مركز
3- تلاش در تامین امنیت شغلی کارکنان
4- رعایت اصل احترام و تکریم ارباب رجوع
5- رعایت حریم خصوصی افراد و تلاش در جهت حفظ آبرو و اسرار کارکنان ودانشجويان
6- تلاش در جهت استقرار شایسته سالاری با تکیه بر شناسائی و معرفی کارکنان متعهد و متخصص
7- تعامل و همکاری با مدیران جهت تحقق اهداف سازمانی
8- تلاش مجدانه در شناسائی آسيبهاو پیشگیری از آنها
9- شناسائی متخلفان و قانون گریزان و برخورد متناسب و قانونی با آنان
10- بهره مندی از نگرشی کلان و برنامه ریزی متناسب با فن آوری های روز
11- توجه لازم به سه اصل : دقت ، صحت و سرعت در بررسی گزارشهای رسیده و اطلاع رسانی به موقع
12- اهتمام به تحقق بخشیدن سه شعار اساسی :

          حراست ، پيشگيري و پاسخگويي

ستادخبري حراست مركز آموزش عالي علمي-كاربردي دادگستري استان قم آماده دريافت گزارش ها،انتقادهاوپيشنهادات دانشجويان گرامي مي باشد.