قرارداد بيمه تكميلي دانشجويان

قابل توجه دانشجویان گرامی

با سلام

دانشجویان گرامی جهت ثبت نام در بیمه تکمیلی گروهی دانشجویان تحت قرارداد با شرکت بیمه کارآفرین به نمایندگی آقای مهدی مومنیان با شرایط ذیل و اطلاعیه مندرج در سایت مرکز به نشانی http://www.dadkar.ir/ به امور دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمایند .

شرایط ثبت نام

مراجعه  دانشجویان به بخش پورتال دانشجویی سامانه صندوق رفاه دانشجویان www. Swf.ir    به منظور ثبت نام   بیمه تکمیلی و تایید مندرجات پرونده خود در بانک اطلاعاتی صندوق رفاه دانشجویان  

ارائه  پرینت ثبت نام بیمه تکمیلی  در سامانه صندوق رفاه دانشجویان هنگام مراجعه به امور دانشجویی و فرهنگی  

 شروع قرارداد از تاریخ 1/7/1391 تا پایان 1/7/1392 می باشد .

  حق بیمه تکمیلی به ازای هر نفر مبلغ 756000 ریال می باشدکه در شروع قرارداد بصورت یکجا  نقدا دریافت می شود.

  داشتن دفترچه بیمه پایه ( تامین اجتماعی و خدمات درمانی ) برای فرد متقاضی الزامی است .

افراد تحت تکفل دانشجویان ( همسر وفرزندان ) می توانند با پرداخت حق بیمه به ازای هرنفر756000 ریال از مزایای بیمه تکمیلی استفاده نمایند .

تعرفه پرداخت هزینه های درمانی بر اساس مصوبات وزارت بهداشت ، درمان  و آموز ش پزشکی است . 

پس از ثبت نام امکان انصراف وجود نخواهد داشت .

متن قرارداد: