سامانه پاسخگویی به مسائل شرعی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (ع)

سامانه پاسخگویی به مسائل شرعی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (ع) به شماره 7175222 از ساعت 8  الی 14 پاسخگوی مسائل شرعی خواهران و از ساعت 17 الی 22 جوابگوی مسائل شرعی برادران می باشد  ، دانشجویان گرامی می توانند نسبت به تماس با سامانه فوق و بیان مسائل شرعی خود اقدام نمایند  .