ثبت نام ازدواج دانشجويي

قابل توجه دانشجويان محترم

باتوجه به آغاز ثبت نام ازدواج دانشجويي، دانشجويان گرامي درصورت دارا بودن شرايط با مراجع به سايت www.ezdevaj.nahad.ir نسبت به ثبت نام اقدام كنند.

آدرس سايت: www.ezdevaj.nahad.ir

مهلت ثبت نام: تا تاريخ 20/8/1391

تاريخ مجاز عقد جهت ثبت نام: از 1/7/1390 لغايت 1/7/1391

دانشجويان بعد از ثبت نام و گرفتن پرينت نهايي جهت تاييد نهايي پرينت ثبت نام با مهر و امضاي مركز به امور دانشجويي و فرهنگي مركز مراجعه كنند.

امتيازات ثبت نام:

  1. سفر عمره
  2. سفر عتبات
  3. سفرهاي آموزشي، فرهنگي و معنوي مشهد مقدس ويژه منتخبين كارگاههاي آموزشي دانشگاهها و نيز سفرهاي كم هزينه مشهد مقدس