اولین همایش ملی راهکارهاری ارتقای تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی

قابل توجه دانشجويان محترم

به اطلاع می رساند در سالی که مزین به نام «تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ی  ایرانی» است؛  اولین همایش راهکارهای ارتقای تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ی  ایرانی به همت اداره کل فنی حرفه ای خراسان شمالی و همکاری این واحد استانی و دیگر نهادهای دولتی در 25آذر 91 برگزار می شود.

در این همایش که با حضور بیش از 15 دستگاه اجرایی در خراسان شمالی برگزار خواهد شد از کلیه صاحبنظران ، اندیشمندان ، متخصصان و اساتید حوزه های مختلف مرتبط با تولید ، کار و سرمایه دعوت بعمل می آید مقالات خود را در محورهای ذیل با فرمت ارائه شده در وب سایت Hamayesh.nkhtvto.ir ارائه دهند .

 • نقش آموزش در توليد ملي ، حمايت از کار و سرمايه  ايراني
 • بودجه ريزي عملياتي و نقش آن در توليد ملي ، حمايت از کار و سرمايه ايراني
 • نقش صنايع دستي در توليد و افزايش درآمد ناخالص ملي
 • تحول نظام اداري و جايگاه نيروي انساني در توليد ملي
 • تاثير  نوآوري و کارآفريني در عرصه توليد ملي
 • توسعه آموزش هاي کشاورزي و نقش آن در توليد ملي
 • نقش زنان و خانواده در مصرف و توليد ملي
 • توسعه وآموزش مشاغل خانگي و نقش آن در توليد ملي ، حمايت از کار و سرمايه ايراني
 • تحول در نظام آموزش هاي مهارتي و نقش آن در توليد و اشتغال پايدار
 • ارتباط آموزش هاي رسمي و غير رسمي و نقش آن در توليد ملي ، حمايت از کار و سرمايه ايراني
 • ماده 21 قانون برنامه پنجم و سياستهاي کلي اشتغال ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در تحقق اهداف شعار سال 91
 • نقش تفکر بسیجی در  تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی