تمديد مهلت شركت در سيزدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري

از آنجايي‌كه تحقيق و پژوهش نقش بسيار به‌سزايي در خلق فناوري و شتاب‌دهي در توسعه مهمترين عامل پيشرفت، گسترش فناوري، اختراعات، اكتشافات و زمينه‌ساز خلاقيت و نوآوري در هر كشوري است. در اين راستا و با عنايت به‌رويكرد دانش‌محور دانشگاه جامع علمي‌كاربردي، معاونت پژوهش و فناوري اقدام به ايجاد سامانه‌اي تحت‌عنوان نمايشگاه مجازي دستاوردهاي پژوهش و فناوري نموده است كه هدف از ايجاد آن، تسهيل در شركت پژوهشگران، مبتكران و مخترعان دانشگاه در سيزدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري، حفظ و حمايت از دارايي هاي فكري و فناوری‌های ايجاد‌شده و يا توسعه‌يافته در دانشگاه و همچنين ایجاد زمینه انتقال آن به خارج از دانشگاه مي‌باشد. اين معاونت به‌منظور تحقق بخشيدن به شعار تبديل علم به ثروت، در نظر دارد از ارگان‌ها و شركت‌هاي خصوصي جهت بازديد از غرفه دانشگاه در نمايشگاه هفته پژوهش و فناوري دعوت به‌عمل آورد تا امكان تجاري‌سازي طرح افراد راه‌يافته به نمايشگاه فراهم گردد و بدين ترتيب دانشجويان و مدرسان پژوهشگر، مبتكر و مخترع دانشگاه از منافع حاصله از اين تعامل منتفع گردند.

 

در اين راستا با توجه به درخواست تعداد كثيري از مخترعان و مبتكران دانشگاه، معاونت پژوهش و فناوري مهلت شركت در  سيزدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري را تا تاريخ 30 آبانماه 1391 تمديد نمود. با توجه به هماهنگی های بعمل آمده با معاونت محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر است تا حداکثر توانمندی‌های کلیه مراکز دانشگاهی، پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز تحقیقاتی در حوزه فناوری‌های قابل تجاری سازی به نحو شایسته در فن بازار به معرض دید عموم گذارده شود.

اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و مرتبط با مقوله فناوری و شاغلین در دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد با مراجعه به وبگاه فن بازار به نشانی www.techtrade.ir نسبت به ثبت نام در بخش عرضه یا تقاضای فناوری اقدام نمایند.

توجه: حداکثر مهلت برای ثبت نام در بخش های مختلف فن بازار از طریق وبگاه،30/8/91 می باشد

مکان برگزاری فن بازار متعاقب هماهنگی لازم با حوزه معاونت محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام خواهد شد.

نشاني سامانه نمايشگاه مجازي دستاوردهاي پژوهش و فناوري: http://info.uast.ac.ir/fanavari/

نشاني سايت هفته پژوهش و فناوري دانشگاه:

 ww.uast.ac.ir/hpazhohesh/default.aspx