نمایشگاه خطاطی با سوژه محرم و عاشورا

قابل توجه دانشجويان مركز علمي و كاربردي دادگستري كل استان قم

امور دانشجويي و فرهنگي مركز علمي و كاربردي دادگستري استان قصد برپایی نمایشگاه خطاطی  با سوژه محرم و عاشورا را دارد  ، ازدانشجويان گرامی دعوت به عمل مي آید تا آثار خود را تا تاریخ 3/9/1391 به امور دانشجویی و فرهنگی تحویل نمایند . شایان ذکر است آثار برگزیده جهت بازدید دانشجویان در محیط دانشگاه نصب می گردد .