دانشجويان محترم مركز علمي كاربردي دادگستري

بدينوسيله از حضور پر شور و با صلابت شما در مراسم بزرگداشت روز دانشجو در حسينيه مقام معظم رهبري مدظله قدر داني و تشكر مي گردد.

رياست مركز علمي كاربردي دادگستري استان قم