اعلام اسامي برندگان مسابقه احكام

 

 قـابل توجه دانشجویان محترم شرکت کننده در مسابقه احکـام به منـاسبت گـرامیـداشت روز دانشــجو

اسامی برندگان این مسابقه به شرح ذیل میباشد ، دانشجویان محترم جهت دریافت هدایا خود به واحد دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمایند.

  1. آقای سید حسین ظهوری
  2. خانم سمیه اکبری قمی
  3. خانم معصومه سادات حسینی