نمایشگاه دستاوردهاوتوانمندی های پژوهشی وکارآفرینی مراکز علمی کاربردی استان قم

 

از اساتید گرانقدر ، کارمندان و دانشجویان محترم مرکز دعوت می شود تا در همایش بررسی موانع و چالشهای پیش روی پژوهش های کاربردی و کارآفرینی در مراکز علمی کاربردی و نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای پژوهشی و کارآفرینی مراکز علمی کاربردی استان قم که به شرح ذیل برگزار میگردد با حضور گسترده شرکت نمایند .

تاریخ و زمان و مکان برگزاری :

ازدوشنبه 11/10/91  الی 13/10/91– سالن امتحانات مرکز علمي كاربردي شفیعه( دورشهر کوچه شماره 1 )

ساعت بازديد:

صبح  9 الی 12 –  عصر 14 الی 17

سخنران :

دکتر محمد حسین موسی زاده مدیرکل محترم پژوهش و فن آوری دانشگاه جامع علمی کاربردی

افتتاحیه :

دوشنبه  11/10/91 ساعت 15