کـارگاه آموزشی تعمیر و نگهداری لا مپهای کم مصرف

* زمان : سه شنبه  12/10/91   ساعت 16 الی 17

* مکان : در محل نمایشگاه مرکز شفیعه

* حضور روسای مراکز ، اساتید و دانشجویان محترم در این کارگاه توصیه میشود .

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان قم