اظهار نامه ثبت الكترونيكي اختراعات

 

احتراماً به استحضار اساتيد، كارمندان و دانشجويان محترم می رساند از تاریخ 28/8/1391 ارسال اظهارنامه اختراع به اداره ثبت اختراعات  فقط به صورت الکترونیکی امکان پذیر بوده و متقاضیان ثبت اختراع می توانند از طریق آدرس الکترونیکی: http://ip.ssaa.ir/Patent/New.aspx   اظهار نامه خود را تسلیم آن اداره نمایند. لذا جهت آگاهی بیشتر متقاضیان، به پیوست، راهنمای ثبت الکترونیکی اظهارنامه ارسال می گردد. 

 

شایان ذکراست با توجه به هماهنگی های بعمل آمده با اداره ثبت اختراعات سازمان اسناد و املاک کشور، دانشگاه جامع علمی کاربردی، به عنوان یکی از مراجع مورد تأیید استعلام آن سازمان در خصوص ثبت اختراع پذیرفته شده است  .جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای اسفندفرد کارشناس این معاونت تماس حاصل نمایید.

راهنماي ثبت اختراعات را از اينجا دانلود كنيد.