كلام معصومين

 

قال رسول ا... (ص) : لا فقر أشدّ من الجهل ، لا مال أعود من العقل         

هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی ، و هیچ مالی سودمنتر از عقل نیست .

( اصول کافی – ج 1 – ص 30  )

 

قال الرضا (ع) : إنّ الصمت باب من أبواب ألحکمة ، یکسب ألمحبة ، أنّه دلیل علی کل خیر

همانا سکوت راهی از راههای حکمت است ، سکوت موجب محبت و علاقه میگردد ، سکوت راهنمایی برای کسب خیرات میباشد.

(مستدرک الوسائل – ج 9 – ص 16 – ح 10073 )

 

قال المجتبی (ع) : بین الحقّ و الباطل أربع أصابع ، ما رأیت لعینیک فهو الحقّ ، وقدتسمع باذنیک باطلاً کثیراً

بین حق و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است ، آنچه با چشمت ببینی حق است ، و چه بسا با گوش خودسخن باطل بسیاری بشنوی