سفر عتبات عالیات ویژه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی قم

امور دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد قم با همکاری دفتر نهاد مقام معظم رهبری در استان قم با شرایط مناسب سفر گروهی عتبات دانشجویان را برگزار می نماید؛ لذا از دانشجویان علاقمند دعوت می شود جهت ثبت نام به امور دانشجویی مراکز خود مراجعه نمایند.

شرایط ثبت نام:

 

1-اعزام از طریق مرز زمینی با اتوبوس

2-مقصد: کربلای معلی، نجف اشرف و کاظمین

3- سفر دانشجویان مجرد پسر به صورت مجزا به صورت گروه 38 نفره

4-سفر دانشجویان به صورت خانوادگی در یک گروه 38 نفره به همراه محارم درجه یک

5-پرداخت مبلغ 000/500 ريال به صورت علی الحساب

6-هزینه کل 000/500/7 ريال الی 000/000/8 ريال

7-اعطاء وام به مبلغ 000/000/4 ريالبا معرفی یک نفر ضامن معتبر  (دریافت وام شامل همراه نیز می شود)

8-داشتن گذرنامه یا اقدام به موقع جهت دریافت گذرنامه

9-عدم مشکل خروج از کشور برای دانشجویان پسر

*** توجه: در صورت انصراف پرداخت جریمه انصراف به عهده دانشجو خواهد بود.

مدارک مورد نیاز:

1-کپی کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه متقاضی (همراهان در صورت درخواست)

2-کپی کارت دانشجویی

3-ارائه گذرنامه

4-تکمیل فرم ثبت نام اولیه