هشتمين همايش جهاني حكمت مطهر

هشتمين همايش حكمت مطهر توسط نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاهها حول سه محور:

  1. بخش دانشجویی
  2. بخش اساتید
  3. بخش ویژه " سبک زندگی " 
برگزار مي گردد.

دانشجویان جهت اطلاع بیشتر و ثبت نام به آدرس www.hekmatmotahar.ir مراجعه نمایند .