اطلاعیه - لغو سفر عتبات

به استحضار دانشجویان محترم می رساند سفر عتبات عالیات با توجه به مشکلات مالی مراکز مجری ، تا اطلاع ثانوی لغو خواهد بود.