22 بهمن روز تجدید عهد با اسلام ، انقلاب و ادامه راه روشن امام خمینی (ره) است

به شکرانه این پیروزی الهی و در راستای تجدید میثاق با آرمانهای رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و منویّات مقام معظم رهبری ، همچون گذشته حضوری دشمن شکن را به نمایش بگذاریم .