مهلت ثبت نام در بخش ورزشی جشنواره حماسه باران

به اطلاع دانشجویان محترمی که فرم ثبت نام بخش ورزشی را دریافت نموده اند میرساند جهت ارائه مدارک و تکمیل ثبت نام حداکثر تا تاریخ 23/11/91 روز دوشنبه تا ساعت 15 به امور دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمایند.