هشتمين جشنواره حكمت مطهر

این جشنواره در سه بخش برگزار میگردد:

 

1)بخش دانشجویی

2) بخش اساتید

3) بخش ویژه " سبک زندگی " 

 

دانشجویان جهت اطلاع بیشتر و ثبت نام به آدرس ذیل مراجعه نمایند  

            www.hekmatmotahar.net