جشنواره و نمایشگاه ملّی زنان کارآفرین

زمان برگزاری : 12 لغایت 15 اسفند ماه 1391 

مکان برگزاری : سالن نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد قشم

معرفی بانوان کارآفرین به جشنواره از طریق سایت :

www.womenfestival.ir