شرائط و ضوابط پرداخت وام :

1)سقف وام شهریه برای دانشجویان مقاطع کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای ، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای در هر ترم 000/500/2 ریال و برای دانشجویان کارشناسی حرفه ای ارشد و مهندسی فناوری ارشد 000/000/10 ریال می باشد .

2)مبلغ وام حج عمره دانشجویی 000/000/4 ریال و وام عتبات عالیات 000/500/2 ریال می باشد .

3)وام حج عمره دانشجویی به دانشجویانی تعلق خواهد گرفت که از طریق ستاد عمره دانشجویی ثبت نام آنها قطعی گردیده است . مهلت ثبت نام وام حج عمره دانشجویی و عتبات عالیات تا پایان بهمن ماه 1391 می باشد 

*** مهلت ثبت نام وام شهریه تا تاریخ 9 اسفند ماه 91 میباشد .

*** جهت ثبت نام به امور دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمائید .