اطلاعیه ثبت نـام وامهای شهریه و حج عمره دانشجویی آغــاز شد .

ثبت نـام وامهای شهریه و حج عمره دانشجویی آغــاز شد . جهت كسب اطلاعات بيشتر به امور دانشجويي و فرهنگي دانشگاه مراجعه كنيد.