افتتاحیه جشنواره ورزشی حماسه باران

از دانشجویان محترم مرکز دعوت می شود تا در افتتاحیه بخش ورزشی جشنواره حماسه باران که در تاریخ 5/12/91 در سالن ورزشی شهید حیدریان از ساعت 18 آغاز می شود با حضور گسترده خود شرکت نمایند .