افتتاحیه بخش ورزشی جشنواره حماسه باران

از دانشجویان محترم مرکز دعوت می شود تا در افتتاحیه بخش ورزشی جشنواره حماسه باران که در تاریخ 9/12/91 در سالن ورزشی شهید رضائيان (بلوار امين - پايين تر از صدا و سيما) از ساعت 14:45 آغاز می شود با حضور گسترده خود شرکت نمایند .