نائب قهرمانی در مسابقات والیبال دانشجویی جشنواره حماسه باران

کسب عنوان نائب قهرمانی در مسابقات والیبال دانشجویی  جشنواره حماسه باران که در میان مراکز 17 گانه دانشگاه علمی کاربردی استان قم برگزار گردید را به اعضای تیم والیبال و دانشجویان مرکز تبریک عرض نموده و از تلاشهای بی شائبه سرپرست و بازیکنان  تیم : خانم زهرا موسوی (سرپرست ) و  بازیکنان  : خانمها ( نفیسه نظری - سمیه رضایی - زینب مراد زاده - زهرا اسد نژاد  – زهرا رضایی - فاطمه کریمی - معصومه بابا خانلو - زهرا صادقی - سمیه قنبری ) و حمایت بیدریغ ریاست و معاونت محترم مرکز بویژه اساتید گرانقدر که جهت حضور دانشجویان در مسابقات نهایت همکاری را با امور دانشجویی و فرهنگی انجام دادند ، تقدیر و تشکر به عمل می آید  .

امور دانشجویی و فرهنگی مرکز علمی کاربردی دادگستری استان قم

 

 

 

از زحمات مسئولان مرکز در حمایت و پشتیبانی از تیم و همچنین تلاش کادر فنی و بازیکنان در به ثمر رسیدن این مقام شایسته تقدیر و تشکر میگردد.                                                                امور دانشجویی و فرهنگی