قابل توجه دانشجـویان علاقه مند به شرکت در بخش علمی جشنواره حماسـه باران

قابل توجه دانشجـویان علاقه مند به شرکت در بخش علمی جشنواره حماسـه باران 

ویژگیهای مورد نظر جهت ارائه مقالات ، پژوهشها و تحقیقات علمی به شرح ذیل میباشد ....

 

1)حداقل 15 صفحه باشد

2)موارد ذکر شده به صورت برگه A4 پرینت گرفته شده و یک نسخه کامل در محیط Word2007 بر روی CD به همراه مشخصات کامل ، موضوع و دیگر اطلاعات ضروری به مراکز یا دبیر خانه جشنواره تحویل گردد

3)ساختار مقاله شامل: عنوان ، چکیده ، مقدمه ، و .... باشد

4)محتوای مقاله تحقیقی و پژوهشی باشد

5)زبان مقاله ، کتب ، پژوهش و تحقیقات علمی باید فارسی و دارای یک چکیده حداکثر 300 کلمه ای باشد

6)شایان ذکر است دانشجویان می توانند مقالات ، تحقیقات گذشته خود را در بخش آزاد بر اساس ویژگیهای ذکر شده به امور دانشجویی و فرهنگی تحویل نمایند

7)جهت شرکت در بخش ویژه دانشجویان الزاماً باید از میان موضوعات

  • الف : (انقلاب اسلامی)
  • ب : (بیداری اسلامی )
  • ج : حماسه ملی ( 9دی ، 19 دی ، 22 بهمن )
  • د : ( فرهنگ و الگوی ایرانی و اسلامی )
  • ه : ( اقتصاد مقاومتی )
  • ز : ( سبک زندگی ایرانی )

8)شرکت همزمان در بخشها و رشته های مختلف و موضوعات بخش ویژه و آزاد امکان پذیر می باشد و هیچگونه محدودیتی برای تعداد آثار وجود ندارد 

مقالات ، پژوهشها و تحقیقات خود را بر اساس ویژگیهای ذکر شده به امور دانشجویی و فرهنگی تحویل نمایند