جشنواره قرآن و عترت دانشگاه

گفتنی است جشنواره قرآن و عترت دانشگاه، امسال در سه سطح دانشجویان، مدرسان و کارکنان برگزار می¬شود که در سطح دانشجویان در پنج بخش شفاهی، کتبی، ادبی، هنری و پژوهشی و در سطح  مدرسان و کارکنان در سه بخش شفاهی، کتبی و پژوهشی در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می¬گردد که هم اکنون علاقه-مندان می¬توانند از طریق سایت اصلی دانشگاه www.uast.ac.ir ثبت نام نمایند.