ثبت نام در طرح ولايت استاني و مقدماتي كشوري

 

دانشجویان محترم جهت ثبت نام در طرح ولایت استانی و مقدماتی کشوری ( نام و نام خانوادگی ، دانشگاه ، سال ورود به دانشگاه و معدل آخرین ترم ) خود را به شماره پیامک ذیل ارسال نموده وجهت دریافت فرم ثبت نام و تکمیل مدارک به همراه دوقطعه عکس 4*3 ومبلغ 000/100 ریال به امور دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمائید.

شماره سامانه پيامكي:30008172100000