ثبت نام در طرح طلیعه حکمت

 

نوع طرح : تربیت مربی سیر آثار شهید مطهری در دو سطح مقدماتی و تکمیلی 

زمان برگزاری : برادران : 1 الی 15 مردادماه 1392 - خواهران : 19 مرداد الی 2 شهریور

آدرس الکترونیکی :  WWW.TAMHID.NET -  WWW.BSO.IR

شماره پیامک: 30008571

شماره تماس : 87551218 -87551212-021