بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

دانشجویان علاقه مند به بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران جهت ثبت نام از تاریخ 31/1/92 الی 4/2/92 به همراه مبلغ 000/200 ریال به امور دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمایند .

شایان ذکر است در صورتیکه تعداد نفرات ثبت نام کننده به حدنصاب لازم جهت تکمیل ظرفیت اعزام(40 نفر ) نرسد مبالغ دریافتی به دانشجویان عودت داده می شود.