قابل توجه اساتید محترم

قابل توجه اساتید محترم :

امور فرهنگی و دانشجویی مرکز قصد دارد آثارعلمی و فرهنگی اساتید گرانقدر را گردآوری و بصورت آرشیوی نگهداری نماید لذا از اساتید محترم مرکز تقاضا می شود چنانچه دارای کتب تألیفی و مقالاتی در مجلات ، همایش ها و سمینارها و... می باشند دو نسخه از آن را تحویل امور دانشجویی و فرهنگی  یا آموزش نمایند تا نسبت به معرفی آنها در مناسبت هایی مانند هفته پژوهش و فناوری اقدام گردد.