جشنواره قرآنی دانشگاه جامع علمی کاربردی تمديد شد

ثبت نام جشنواره قرآنی دانشگاه جامع علمی کاربردی ، در سه سطح دانشجویان ، مدرسان و کارکنان در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می گردد، تا تاريخ 20/02/1392 تمديد شد.

 بخش دانشجویان: ( شفاهی، کتبی، ادبی، هنری و پژوهشی  )

 بخش مدرسان و کارکنان : ( شفاهی، کتبی و پژوهشی )

 دانشجویان علاقه مند تا پایان 20 ارديبهشت ماه 1392 می توانند از طریق سایت www.uast.ac.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند .