تشکیل کانونهای فرهنگی در مرکز علمی کاربردی دادگستری استان قم

دانشجویانی که علاقه مند به تشکیل کانونهای فرهنگی در مرکز علمی کاربردی دادگستری استان قم می باشند  جهت اطلاع از آیین نامه کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاهها و موءسسات آموزش عالی ودریافت فرم های مربوطه به امور دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمایند.

جهت تشکیل کانون حداقل سه نفراز دانشجویان علاقه مند به فعالیت فرهنگی می بایست به عنوان موءسس تقاضای خود را مبنی بر تشکیل کانون به امور دانشجویی و فرهنگی ارائه نمایند که پس از صدور مجوز فعالیت کانون توسط شورای فرهنگی ،  هیات موءسس از طریق فراخوان عمومی و نصب اطلاعیه در سطح دانشگاه اقدام به عضو گیری رسمی در کانون مورد تقاضای خود می نماید و در صورتی که تعداد اعضای یک کانون به 15 نفر برسد فعالیت آن کانون در چارچوب اساسنامه  و آیین نامه کانونهای فرهنگی با صدور مجور مرکز بلامانع است .

متقاضیان محترم عضویت در کانونهای فرهنگی می توانند پس از مطالعه دقیق آیین نامه کانون های فرهنگی و تکمیل اطلاعات مورد نیاز ، نسبت به دریافت فرم کاندیداتوری شورای مرکزی کانون اقدام نمایند .

 انتخابات شورای مرکزی کانون از تاریخ 8 الی 12 اردیبهشت در صورت ارائه درخواست تشکیل کانون و مطابق با دستورالعمل اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم ، تحقیقات  و فناوری برگزار می گردد .    

اعضای شورای مرکز متشکل از پنج تا هفت عضواصلی و دو عضو علی البدل می باشند که با برگزاری انتخابات مجمع عمومی کانون و از میان اعضای دارای شرایط برای مدت یکسال تحصیلی مطابق با اساسنامه کانون انتخاب می شوند.