سفر عتبات

به اطلاع كليه دانشجويان و اساتيد و كاركنان محترم مي رساند، ثبت نام سفر عتبات عاليات ويژه كاركنان و دانشجويان و دانشگاهيان آغاز و تا تاريخ 24/2/92 ادامه خواهد داشت.

براي كسب اطلاعات بيشتر به سامانه www.labbayk.com مراجعه كنيد.