دومین همایش بزرگداشت مقام استاد شهید مطهری

از اساتید ، کارکنان و دانشجویان محترم مرکز دعوت می شود تا در دومین همایش بزرگداشت مقام استاد شهید مطهری که در مورخ 25/2/1392 راس ساعت 18 در تالار معصومیه استانداری برگزار می شود شرکت نمایند .