اميرالمومنين(ع) فرمودند:

مَنْ‏ كَثُرَ كَلَامُهُ‏ كَثُرَ خَطَؤُهُ وَ مَنْ كَثُرَ خَطَؤُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ وَ مَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ وَ مَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ وَ مَنْ مَاتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النَّار

 

هر كس زياد سخن بگويد، خطايش زياد مي شود{بالاخره در حرفِ زياد، دروغ و غيبت و تهمت در مي آيد}، كسي كه خطايش زياد شد، حيائش مي رود، كسي كه حيائش كم شود تقوي و پرهيزش از گناه، كم مي شود، كسي كه پرهيزش كم شود قلبش مي ميرد و كسي كه قلبش مُرد، وارد جهنم مي شود.

 

منبع:(نهج البلاغه ص 536)