ولادت امام حسین (علیه السلام )و امام سجاد (علیه السلام )و حضرت عباس (علیه السلام ) بر عاشقان امامت و ولايت مبارکباد.

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد

عطر نفس بقیه الله آمد

 

با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین

یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد