ميلاد باسعادت حضرت مهدي (عج) را به تمامي منتظران ظهورش تبريك مي گوييم.

امام مهدی (عج) می‌فرمایند: اگر شیعیان ما (كه خداوند آن‌ها را به طاعت و بندگی خویش موفق بدارد) در وفای به عهد و پیمان الهی، اتحاد و اتفاق می‌داشتند و عهد و پیمان را محترم می‌شمردند، سعادت دیدار ما به تأخیر نمی‌افتاد و زودتر به سعادت دیدار ما نائل می‌شدند.

 الإحتجاج للطبرسی، ج 2، ص