اطلاعیه جذب امریه سربازی

سازمان قضایی نیروهای مسلح از بین مشمولان متقاضی که فارغ التحصیل در رشته حقوق ، کامپیوتر و حسابداری می باشند ، تعدادی محدود را جهت خدمت سربازی جذب می نماید علاقه مندان جهت اطلاع بیشتر می توانند با شماره تلفن 36600280 و 36601900 کارگزینی سازمان قضایی نیروهای مسلح تماس حاصل و یا به آدرس : قم ، میدان شهید مطهری – خیابان شهید مطهری – خیابان شهید صدر ( خاکفرج ) نرسیده به میدان الهادی قسمت اداری کارگزینی سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه نمایند .

(منبع : مدیر اداری و پشتیبانی سازمان قضایی نیروهای مسلح قم )