معرفي سایت گروه مهارت های مشترک علمی- کاربردی

بدینوسیله به اطلاع می رساند سایتی با عنوان گروه مهارت های مشترک علمی- کاربردی به نشانی اینترنتی www.aha.ir  اقدام به فعالیتهایی نظیر راه اندازی سیستم جامع مهارتهای مشترک علمی – کاربردی و عضو پذیری کاربران و همچنین تبلیغات گسترده اینترنتی و ترغیب کاربران به ویژه مدرسین و دانشجویان علمی – کاربردی  با هدف فروش کتاب با برند علمی – کاربردی نموده است . موکدا اعلام می گردد این سایت هیچ گونه ارتباطی با دانشگاه علمی – کاربردی نداشته و محتویات و منابع معرفی شده مندرج در آن مورد تایید دانشگاه نمی باشد و واحدهای استانی ، موء سسات آموزش عالی و مراکز آموزش علمی – کاربردی جهت اطلاع از منابع دروس مهارت های مشترک به منابع معرفی شده در سرفصل این دروس در سایت دفتر برنامه ریزی آموزشی مهارتی مراجعه نمایند.

(منبع : سرپرست دفتر برنامه ریزی آموزش )