فراخوان خاطرات فرهنگی و تربیتی جامعه ورزش دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان قم

محورها وموضوعات خاطرات فرهنگی 
1-اتکال به خدا و تاسی از معصومین و صالحان در کسب موفقیت های ورزشی
2-مراعات فتوت  جوانمردی در عالم ورزش 
3-گره گشایی از مشکلات مردو و روحیه مردمی و نوعدوستی 
4-شادی بخشی و نشاط آفرینی مطلوب و پسندیده در عرصه ورزشی
5-مراعات اخلاق ، متانت و ادب اسلامی در مجامع ورزشی
6-روحیه سازگاری و همکاری جمعی در ورزش تیمی وگروهی 
7-فرهنگ تقدیر ، سپاسگذاری و پاسداری از عزت و حرمت مربیان و پیشکسوتان ورزشی دانگاه 
8-تکریم و احترام به حریف در میادین ورزشی و عرصه زندگی اجتماعی
9-مراعات گذشت و سعه صدر در عرصه میادین ورزشی
 
 
 
مهلت ارسال آثار  تا تاریخ 10/10/1392 – جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبلاگ تربیت بدنی واحد استانی قم به آدرس  زیر مراجعه فرمایید .
Teqom.blogfa.com